Ik schrijf vaak over de waardevolle band tussen mens en dier. Het is voor mij een belangrijk onderdeel van mijn werk. Hierin liggen zoveel geheimen die handvaten kunnen zijn voor een mooier leven voor zowel het dier als ook de mens. Ik geloof dat er vaak misverstanden zijn over de rol van een hond in ons leven. Vroeger dachten mensen dat wij de “baas”moesten zijn en dat de hond dan wel gehoorzaamde. Maar ik ben voor een respectvolle relatie met ze. Zo’n harmonieuze balans zal in alle opzichten leiden tot welzijn van onze hond als ook onszelf. In het samenspel tussen mens en dier houden we elkaar de spiegel voor.

Als wij rekening houden met de natuurlijke behoeftes van de hond, dan is hij tevreden en gaat alles vanzelf. Natuurlijke behoeftes zijn: genoeg lichaamsbeweging, genoeg rust en ontspanning, een taak in het leven, etc. Een cavalier is een gezelschapschapshond. Ze willen altijd vriendjes zijn. Een Border Collie heeft veel energie en heeft echt een taak nodig om zijn instinct tevreden te houden. Kan een hond niet naar zijn eigen natuur functioneren, dan kunnen problemen ontstaan. Ze voelen zich niet begrepen.

Natuurlijk moeten we duidelijk zijn met onze honden. Dat geeft rust en een gevoel van geborgenheid. Net als in het verkeer en in een gezin zijn regels nodig. Maar niet om te (be)heersen, maar voor veiligheid. Het geheim zit in een optimale samenwerking tussen beiden. Als de hond zich begrepen en geaccepteerd voelt, doet hij vanzelf wat wij willen. Hij wil van nature ons behagen. Honden zijn mijn leermeester! Ze verrijken mijn leven!

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.