Algemene Voorwaarden praktijk Sereen Animals

Aansprakelijkheid

Mary van Dijk  van de praktijk Sereen Animals, verder genoemd “praktijk Sereen Animals”, is geen dierenarts, in deze hoedanigheid stelt zij ook geen officiële diagnose.

 1. De eigenaar van het dier blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij met de informatie over het dier doet dat tijdens een behandeling door de praktijk Sereen Animals wordt doorgegeven aan de eigenaar.
 2. De praktijk Sereen Animals kan geen dieren genezen, de behandeling geeft het lichaam een impuls voor zelfheling. De diensten worden verricht naar beste kunnen en inzicht. De praktijk Sereen Animals is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat tijdens of ten gevolge van haar geleverde diensten in de vorm van consulten /behandelingen.
 3. Op alle overeenkomsten tussen de praktijk Sereen Animals en de eigenaar van het dier zal uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing zijn.

De praktijk Sereen Animals kan wel een bijdrage leveren aan het stellen van een diagnose, door de bevindingen weer te geven. De eigenaar van het dier kan dit zelf door een dierenarts laten controleren.

Voor medische vragen en bij twijfel over de gezondheid moet altijd contact opgenomen worden met de  dierenarts.

Artikel 1: Toepasselijkheid

De voorwaarden zijn van toepassing op de diensten (consult dieren, advies, Healing Touch voor dieren, aromatherapie) die de praktijk Sereen Animals verricht. Afwijkingen op deze voorwaarden gelden slechts wanneer zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Door het maken van een afspraak voor een behandeling, aanvaardt de cliënt of eigenaar van het dier de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Een behandeling omvat het geven van Healing Touch  en gebruik van Essentiële oliën (Aromatherapie). Er wordt contact gemaakt, de energie van het dier wordt gescand en energetische blokkades worden verwijderd, zodat belangrijke fysiologische processen geactiveerd worden, die de gezondheid en het gevoel van welzijn bevorderen.

Tevens worden adviezen gegeven over het verbeteren van de leefomgeving en levensstijl van het dier.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst is tot stand gekomen na een mondeling of schriftelijk akkoord over de datum en tijdstip van de behandeling of consult bevestigd via e-mail, telefoon of per brief.
 2. Een overeenkomst als genoemd in artikel 2a wordt afspraak genoemd.
 3. Een wijziging van de afspraak leidt tot toepassing van artikel

Artikel 3: Annulering

 1. Een cliënt of eigenaar van een dier kan tot 24 uur voor het begin van de afspraak kosteloos annuleren. Indien dit niet gebeurt, wordt er een tarief van 25% van het betreffende tarief in rekening gebracht.
 2. Indien de praktijk Sereen Animals de afspraak moet annuleren, kan zij zich beroepen op overmacht, persoonlijke omstandigheden of ziekte en zij zal dan direct een nieuwe afspraak plannen met de betreffende eigenaar.
 3. Artikel 4: betaling
 4. Betaling van een behandeling op locatie dient altijd na de behandeling à contant plaats te vinden.
 5. In afwijking van het gestelde in artikel 4a kan worden overeengekomen om het bedrag per bank over te maken. Er kan dan voor de behandeling een rekening gestuurd worden per e-mail. De rekening dient dan binnen 14 dagen te worden voldaan.
 6. Klanten die een factuur ontvangen en waarvan de betaling de betalingstermijn van 14 dagen overschrijdt, ontvangen een aanmaning.

 

Tiel, 09-04-2018

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.